BARCZEWKO – ZAMKNIĘCIE DROGI

Opublikowano: wtorek, 20 kwiecień 2021 r.11:15

Aktualizacja: piątek, 30 kwiecień 2021 r.10:00 170 dni 22 godz.

[Aktualizacja 06.07.2021]

W ramach przebudowy drogi powiatowej 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do Barczewa DK16 w dniach 7-8 lipca w godz. 7-18 na odcinku Biedowo - Dąbrówka Mała będzie układana masa bitumiczna całą szerokością jezdni. Droga będzie tu nieprzejezdna.

[Aktualizacja 30.04.2021]

W związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16” droga powiatowa nr 1430 będzie nieprzejezdna w dniach 05.05.2021-31.07.2021 r. w miejscowości Barczewko ze względu na przebudowę obiektu mostowego.

[Aktualizacja 20.04.2021]

W związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16” droga powiatowa nr 1430 zostanie zamknięta w dniach 21.04.2021-31.07.2021 r. na odcinku od miejscowości Barczewko do miejscowości Dąbrówka Mała. Zamknięcie jest spowodowane planowanymi robotami budowlanymi.

21.04.2021 r. zostanie otwarty odcinek od miejscowości Barczewko do tzw. „krzyżówek barczewskich”. Zakazy nie dotyczą dojazdu mieszkańców do posesji.