Czasowe utrudnienia w ruchu

W dniach 4-11 grudnia 2021 r. na drogach powiatowych nr 1203 N (na odc. od skrzyżowania z DW 528N do Jonkowa i od Jonkowa do Gamerek Wielkich) oraz 1407 N (między Jonkowem a Łomami) będą prowadzone prace związane z usuwaniem drzew, w związku z czym mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu.

Kierowców prosimy o stosowanie się do ustawionego oznakowania oraz do poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem.